Vanaf de eerste zaterdag in februari (in 2024 is dat zaterdag 3 februari) tot en met de laatste zaterdag in september organiseert WV Eemland op haar clubparkoers op sportpark Zielhorst de zaterdagmiddagwedstrijden (ZMW). Dit zijn losse wedstrijden, er wordt alleen een dagklassement opgemaakt.

De start is om 14.30 uur voor alle categorieën. Inschrijven kan in het clubhuis van WV Eemland vanaf 20 minuten tot 5 minuten voor de start.

Je kunt meedoen in de A- of B-Klasse. De A-klasse is voor elite/belofte, amateurs en junioren, de B-Klasse voor startlicenties, sportklasse, masters, meiden/dames, nieuwelingen en basislicentiehouders. Renners bepalen zelf in welke klasse ze meedoen.

De wedstrijden duren 1 uur en 15 minuten plus 3 ronden (B-Klasse) resp. 1,5 uur plus 3 ronden (A-Klasse). De wedstrijdleiding bepaalt of de A- en B-Klasse gezamenlijk of apart starten.

Reglement zaterdagmiddagwedstrijden

 1. Deelname licentiehouders. Minimaal Startlicentie van de KNWU vereist i.v.m. verzekering.
 2. Inschrijfgeld € 3,00 per wedstrijd.
 3. Licenties kunnen worden ingenomen bij inschrijving als borg voor het rugnummer.
 4. In een zaterdagmiddagwedstrijd wordt afhankelijk van het aantal deelnemers gereden in:
  A-Klasse: Elite/Beloften, Junioren, Amateurs  (1 uur 30 min)
  B-Klasse: Startlicenties, Sportklasse, Masters 40+, 50+ , Nieuwelingen, Dames (1 uur 15 min)
  Er is echter vrije keuze om in een hogere klasse te starten.
  Afhankelijk van het aantal deelnemers maakt de organisatie eventuele wijzigingen in deze indeling voor de start bekend.
 5. Wanneer de wedstrijdleiding de A- en B-klasse apart laat starten, dan rijden ze na het samenvoegen van de pelotons gezamenlijk verder in de wedstrijd.
 6. Aspirant-leden en debutanten, doen niet aan de wedstrijd mee. Zij rijden mee als training en om ervaring op te doen met het rijden in een groot en snel peloton. Zij starten achter in het peloton. Ervaren leden wordt verzocht deze deelnemers te coachen en waar mogelijk deze deelnemers van de nodige aanwijzingen te voorzien om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 7. Renners die door omstandigheden te laat komen en na de start aansluiten, mogen meetrainen, maar dienen zich niet met het wedstrijdverloop te bemoeien (gaten dicht rijden, kopwerk verrichten, meesprinten in eindsprint). Zij rijden niet mee voor het eindklassement.
 8. Bij pech kan een ronde vergoeding worden gegeven, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding, tot circa 10 minuten voor het einde van de wedstrijd.
 9. Renners zonder nummer of met een nummer dat niet (goed) zichtbaar is, kunnen uit de wedstrijd genomen worden.  Zij komen dan niet in de einduitslag.
 10. Renners op achterstand worden zo nodig in de laatste 3 ronden uit de wedstrijd genomen.
 11. Renners die gelost zijn, gefinisht zijn, pech hebben of uit koers gehaald zijn dienen goed rechts te houden, achter elkaar te rijden en bij het verlaten van het parkoers goed achterom te kijken.
 12. Alleen renners (m.u.v. aspirant-leden en debutanten) die ingeschreven hebben en hun rugnummer goed zichtbaar dragen (links achter) kunnen geklasseerd worden.
 13. Per wedstrijd wordt er een eindklassement opgemaakt. Aantal en soort prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse te bepalen door de wedstrijdleiding. Tijdens de zaterdagmiddagwedstrijden kunnen de  tussensprint prijzen ook bestaan uit premies.
 14. Clubleden dienen in WV Eemland kleding te rijden in verband met verplichtingen jegens de kledingsponsors. (Zie Kledingreglement WV Eemland.)
 15. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en organisatie dienen altijd direct opgevolgd te worden.
 16. Bij een valpartij wordt de wedstrijd onmiddellijk stilgelegd, totdat duidelijk is dat alle slachtoffers geholpen zijn.
 17. De wedstrijdleiding beslist daarna over een mogelijke herstart.
 18. De uitslagen worden binnen 15 minuten na afloop wedstrijd, ter inzage gelegd in de kantine. Eventuele protesten dienen op dezelfde dag bij de jury ingediend te worden.
 19. Voor zover deze reglementen daar niet in voorzien gelden de reglementen van de KNWU voor wegwedstrijden.
 20. Renners die over een transponder beschikken worden verzocht die ook op zaterdag te monteren. Om de wedstrijden laagdrempelig te houden voor de instroom van beginnende renners is een transponder echter niet verplicht.
 21. De wedstrijdleiding en organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade aan deelnemers en derden, en aan hun eigendommen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Deelname is dus volledig voor eigen risico.
  [Versie januari 2024]