Vanaf de eerste zaterdag in februari tot en met de laatste zaterdag in september organiseert WV Eemland op haar clubparcours Zielhorst de zaterdagmiddagwedstrijden.

Er wordt altijd gestart om 14.30 uur voor alle categorieën. Inschrijven in de kantine van WV Eemland vanaf 20 minuten tot 5 minuten voor de start.

Er kan worden gekozen voor de A, B of C-categorie. Wij houden als richtlijn het volgende aan: A-categorie is voor de elite/belofte, amateurs en junioren. De B-categorie is voor de sportklasse en de master categorieën. De C-categorie is voor de meiden/dames, nieuwelingen en de basislicentiehouders. Uiteindelijk bepaal je zelf in welke categorie je van start gaat.

Als richtlijn houden we de volgende lengte aan van de wedstrijden: de C-categorie rijdt gemiddeld 1 uur. De B-categorie 1 uur en 15 minuten en de A-categorie rijdt 1,5 uur.

De wedstrijdleiding bepaald of de categorieën gezamenlijk of apart starten.

Reglement zaterdagmiddagwedstrijden

 1. Deelname licentiehouders.
 2. Inschrijfgeld € 3,00 per wedstrijd. Basislidmaatschap KNWU vereist i.v.m. verzekering.
 3. Licenties kunnen worden ingenomen bij inschrijving als borg voor het rugnummer.
 4. In een zaterdagmiddagwedstrijd wordt afhankelijk van het aantal deelnemers gereden in:
  A-Klasse: Elite/Beloften, Junioren, Amateurs  (1 uur 30 min)
  B-Klasse: Sportklasse, Masters 40+, 50+ (1 uur 15 min)
  C-Klasse: Bijvoorbeeld Nieuwelingen, Dames en Masters 50+, 60+ (1 uur)
  Er is vrije keuze om in een hogere klasse te starten.
  Afhankelijk van het aantal deelnemers maakt de organisatie eventuele wijzigingen in deze indeling voor de start bekend.
 5. De C-Klasse rijdt een eigen wedstrijd en start kort na de A en B-Klasse. Wanneer renners(sters) uit de C-Klasse wordt ingehaald door A en/of B-Klasse dan mogen zij daarbij niet aansluiten. Wel aangesloten blijven rijden betekent niet opgenomen worden in de uitslag van de C-Klasse. Nogmaals de C-Klasse rijdt eigen wedstrijd van start tot finish.
 6. Aspirant-leden en debutanten, doen niet aan de wedstrijd mee. Zij rijden mee als training en om ervaring op te doen met het rijden in een groot en snel peloton. Zij starten achter in het peloton. Ervaren leden wordt verzocht deze deelnemers te coachen en waar mogelijk deze deelnemers van de nodige aanwijzingen te voorzien om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 7. Renners die door omstandigheden te laat komen en na de start aansluiten, mogen meetrainen, maar dienen zich niet met het wedstrijdverloop te bemoeien zoals gaten dicht rijden en mogen niet mee sprinten in eindsprint. Zij rijden niet mee voor het eindklassement.
 8. Bij pech krijgt men een of meer ronden vergoeding ter beoordeling van de wedstrijdleiding tot circa 10 minuten voor het einde van de wedstrijd.
 9. Renners zonder nummer of met het nummer niet of niet goed zichtbaar kunnen voor het einde uit de wedstrijd genomen worden, tevens kunnen zij niet worden opgenomen in de einduitslag.
 10. Renners op achterstand worden zo nodig in de laatste 3 ronden uit de wedstrijd genomen.
 11. Renners die gelost zijn, gefinisht zijn, pech hebben of uit koers gehaald zijn dienen goed rechts te houden, achter elkaar te rijden en bij het verlaten van het parcours goed achterom te kijken.
 12. Alleen renners (m.u.v. aspirant-leden en debutanten) die ingeschreven hebben en hun rugnummer goed zichtbaar dragen (links achter) kunnen geklasseerd worden.
 13. Per wedstrijd wordt er een eindklassement opgemaakt. Aantal en soort prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse te bepalen door de wedstrijdleiding. Tijdens de zaterdagmiddagwedstrijden kunnen de  tussensprint prijzen ook bestaan uit premies.
 14. Clubleden dienen in WV Eemland kleding te rijden in verband met verplichtingen jegens de kledingsponsoren. (Zie Kledingreglement WV Eemland.)
 15. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en organisatie dienen altijd direct opgevolgd te worden.
 16. Bij een valpartij wordt de wedstrijd onmiddellijk stilgelegd, totdat duidelijk is dat alle slachtoffers geholpen zijn.
 17. De wedstrijdleiding beslist daarna over een mogelijke herstart.
 18. De uitslagen worden binnen 15 minuten na afloop wedstrijd, ter inzage gelegd in de kantine. Eventuele protesten dienen op dezelfde dag bij de jury ingediend te worden.
 19. Voor zover deze reglementen daar niet in voorzien gelden de reglementen van de KNWU voor wegwedstrijden.
 20. De wedstrijdleiding en organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade aan deelnemers en derden, en aan hun eigendommen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Deelname is dus volledig voor eigen risico.
  versie 07-01-2017