De statuten zijn beschikbaar zijn hier beschikbaar: Statuten WV Eemland