Dinsdag-/donderdagavondcompetitie

//Dinsdag-/donderdagavondcompetitie
Dinsdag-/donderdagavondcompetitie 2017-03-01T13:41:26+00:00

Vanaf de eerste dinsdag in april tot en met de eerste week van september organiseert WV Eemland op haar clubparcours Zielhorst de avondwedstrijden.

Er wordt altijd gestart om 19.00 uur voor alle categorieën. Inschrijven in de kantine van WV Eemland vanaf 20 tot 5 minuten voor de start.

Er kan worden gekozen voor de A of B-categorie. Wij houden als richtlijn het volgende aan: A-categorie is voor de elite/belofte, amateurs en junioren. De B-categorie is voor de sportklasse en de master categorieën, meiden/dames en nieuwelingen en de basislicentiehouders. Uiteindelijk bepaal je zelf in welke categorie je van start gaat.

Als richtlijn houden we de volgende lengte aan van de wedstrijden: de B-categorie rijdt ca. 1 uur tot 1 uur en 15 minuten en de A-categorie rijdt ca. 1,5 uur. Dit is mede afhankelijk van hoe snel het donker wordt.

Op dinsdagavond starten alle categorieën gelijk.

Op donderdagavond starten de categorieën afzonderlijk. De B-categorie start ca. 1 minuut na de A-categorie. Als de B-categorie wordt ingehaald door de A-categorie mag er niet worden aangehaakt. De B-categorie rijdt van start tot finish haar eigen wedstrijd.

Reglement dinsdag- en donderdagavondcompetities 2017

 1. Deelname leden per avond € 1,00, vast nummer verplicht zie punt 3, clubkleding verplicht zie punt 16. Met een 1-malige betaling van € 20,00 kan ook voor  het hele seizoen worden betaald.
 2. Niet clubleden betalen € 4,00 inschrijfgeld per avond. Een daglicentie bestaat niet meer, een basislidmaatschap van de KNWU of licentie via andere vereniging is verplicht. Zelf aan te vragen! Niet leden kunnen met een 1-malige betaling van € 50,00 euro voor het hele seizoen betalen.
 3. Voor leden en niet-leden met seizoenbetaling is een vast rugnummer verplicht (borg € 10,00). Borg wordt terug betaald bij inlevering van het nummer. De borg vervalt indien het nummer na september (van het lopende jaar) wordt ingeleverd.
 4. Met het vaste nummer kan op de dinsdag- en donderdagavond gereden worden.
 5. Er wordt gereden in een A-Klasse en een B-Klasse. De A-Klasse is bedoeld voor Elite/beloften, Amateurs en Junioren, de B-Klasse voor Sportklasse/Masters, Dames en Nieuwelingen. Er is de mogelijkheid om voor een hogere Klasse te kiezen om zodoende langere trainingswedstrijden te rijden. Dit is een eigen keuze.
 6. Uit trainingsoverwegingen worden de eerste 3 ronden geneutraliseerd gereden. Start 19.00 uur. De wedstrijdleiding kan beslissen slechts 1 of 2 ronden geneutraliseerd te rijden (bijvoorbeeld vroeg donker en bij warm weer). Als vereniging beschouwen wij deze competities als trainingswedstrijden, wij vragen de deelnemers zich daarnaar te gedragen en veiligheid boven alles te stellen. Op de dinsdagavond wordt na de neutrale ronden gezamenlijk op de bel gestart. Op de donderdagavond stoppen we na de neutrale ronden met de A-Klasse voorin, daarachter de B-Klasse. Er wordt op de bel per klasse gestart. B-Klasse nadat A-Klasse 1e bocht heeft genomen.
 7. Op de donderdag rijden de klassen hun wedstrijd afzonderlijk. Wanneer tijdens de donderdag een klasse wordt ingehaald, dan houdt de lagere klasse de benen stil zodat er weer een gat ontstaat van circa 20 seconden. Renners die aansluiten bij het peloton dat hen inhaalt, komen niet in de uitslag.
 8. Jeugdleden kunnen alleen deelnemen op voorspraak van de jeugdtrainer en allen op donderdagavond bij de B-klasse.
 9. Aspirant-leden en debutanten, doen niet aan de wedstrijd mee. Zij rijden mee als training en om ervaring op te doen met het rijden in een peloton. Zij starten achterin het peloton. Ze starten alleen op donderdag bij de B-klasse. Ervaren leden wordt verzocht deze deelnemers te coachen en waar mogelijk deze deelnemers van de nodige aanwijzingen te voorzien om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 10. Renners die door omstandigheden te laat komen en na de start aansluiten, mogen meetrainen, maar dienen zich niet met het wedstrijdverloop te bemoeien (Geen gaten dicht rijden/niet mee sprinten in eindsprint). Zij rijden niet mee voor het eindklassement.
 11. Bij pech krijgt men een of meer ronden vergoeding ter beoordeling van de wedstrijdleiding tot circa 10 minuten voor het einde van de wedstrijd.
 12. Renners (aspirant-leden en debutanten) en met het nummer niet of niet goed zichtbaar kunnen voor het einde uit de wedstrijd genomen worden. Zij doen niet mee aan de sprint.
 13. Renners op achterstand worden zo nodig in de laatste 3 ronden uit de wedstrijd genomen of sprinten eerder af. Renners(sters) met meer dan 3 ronden achterstand kunnen per direct uit de wedstrijd worden genomen in het kader van de veiligheid.
 14. Renners die gelost zijn, gefinisht zijn, pech hebben of uit koers gehaald zijn dienen goed rechts te houden, achter elkaar te rijden en bij het verlaten van het parcours goed achterom te kijken.
 15. Alleen renners die de inschrijfstaat afgetekend hebben en hun rugnummer goed zichtbaar dragen (links achter), en niet meer dan 3 ronden achterstand hebben kunnen geklasseerd worden.
 16. Op dinsdagavond is de volgende puntentelling van toepassing. Iedere deelnemer (die aan punt 14 voldoet) krijgt 3 punten, verder krijgen de eerste 12 renners per categorie/klasse (aflopend van 12 naar 1 punt, voor de klassering 1 naar nummer 12) Bij minder dan 12 deelnemer(sters) per categorie/klasse, 3 punten (bij voldoen aan punt 14) verhoogd met maximaal aantal punten = aantal deelnemers(sters), naar 1 punt voor klassering 1 naar laatste uit categorie/klasse. Renners die solo of met een kopgroep het peloton op een ronde achterstand weten te zetten krijgen 3 punten extra, per keer dat dat lukt in 1 wedstrijd. Op donderdag worden de 1e 3 renners per Klasse geklasseerd. Respectievelijk 5, 3 en 1 punt voor 1, 2 en 3.
 17. Clubleden dienen in WV Eemland kleding te rijden in verband met verplichtingen jegens onze kledingsponsoren (Zie Kledingreglement WV Eemland.)
 18. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en organisatie dienen altijd direct opgevolgd te worden.
 19. Bij een valpartij wordt de wedstrijd onmiddellijk stilgelegd, totdat duidelijk is dat alle slachtoffers geholpen zijn.
 20. De wedstrijdleiding beslist daarna over een mogelijke herstart.
 21. De uitslagen worden binnen 15 minuten na afloop wedstrijd, ter inzage gelegd in de kantine Eventuele protesten dienen op dezelfde dag bij de wedstrijdleiding ingediend te worden.
 22. Voor zover deze reglementen daar niet in voorzien gelden de reglementen van de KNWU voor wegwedstrijden.
 23. De wedstrijdleiding en organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade aan deelnemers en derden, en aan hun eigendommen, voor, tijdens en na de wedstrijd.
  versie (01-01-2017)