Begin april is bij WV Eemland wederom de Donderdagavondcompetitie gestart. De laatste wedstrijd van deze competitie is donderdag 5 september 2024. De wedstrijden zijn op het clubparcours op sportpark Zielhorst.

Zomer 2024 is er helaas GEEN Dinsdagavondcompetitie, vanwege een tekort aan vrijwilligers plus een andere invulling van de trainingen voor Nieuwelingen en Junioren.

Let op: Voor klassering in de uitslag en opname in het klassement is het rijden met een goed werkende transponder nodig, omdat daarmee de wedstrijden worden opgenomen.

Er wordt altijd gestart om 19.00 uur voor alle categorieën. Inschrijven kan in het clubhuis van WV Eemland vanaf 20 tot 5 minuten voor de start.

Er kan worden gekozen voor de A- of B-categorie. De A-categorie is voor elite/belofte, amateurs en junioren, de B-klasse voor startlicentie, sportklasse, master categorieën, meiden/dames, nieuwelingen en de basislicentiehouders. Renners(sters) uit deze groep kunnen ook kiezen voor de A-klasse. Uiteindelijk bepaal je zelf in welke categorie je van start gaat!

De B-categorie rijdt 1 uur en 15 minuten, de A-categorie rijdt 1 uur en 30 minuten. Bij opening van het seizoen kan dit ingekort worden, afhankelijk van hoe snel het donker wordt. Ook bij slechte weersomstandigheden kan de organisatie de wedstrijd inkorten of zelfs afgelasten. Dat kan ook gebeuren bij te weinig deelnemers.

Op dinsdagavond starten alle categorieën gelijk. Op donderdagavond start de B-categorie circa 1 minuut ná de A-categorie. Als de B-categorie wordt ingehaald door de A-categorie mag er niet worden aangehaakt. De B-categorie rijdt van start tot finish haar eigen wedstrijd.

De tarieven voor seizoen 2023 (prijzen in euro’s):

Leden (per keer)                              1 (doen wel mee met competities)
Leden (heel seizoen)                       20 (doen wel mee met competities)
Niet-leden (per keer)                      5 (doen niet mee met competities)
Niet-leden (heel seizoen)               50 (doen wel mee met competities)
Borg rugnummer (heel seizoen)   10
Niet-leden betalen geen borg, maar leveren hun rugnummer na de wedstrijd weer in

Reglement dinsdag- en donderdagavondcompetities 

 1. Er wordt gereden in een A-Klasse en een B-Klasse. De A-Klasse is bedoeld voor Elite/beloften, Amateurs en Junioren, de B-Klasse voor Startlicentie, Sportklasse/Masters, Dames en Nieuwelingen. Er is de mogelijkheid om voor een hogere Klasse te kiezen om zodoende langere trainingswedstrijden te rijden. Dit is een eigen keuze.
 2. Uit trainingsoverwegingen worden de eerste 3 ronden geneutraliseerd gereden. Start 19.00 uur. De wedstrijdleiding kan beslissen slechts 1 of 2 ronden geneutraliseerd te rijden (bijvoorbeeld vroeg donker en bij warm weer). Als vereniging beschouwen wij deze competities als trainingswedstrijden, wij vragen de deelnemers zich daarnaar te gedragen en veiligheid boven alles te stellen. Op de dinsdagavond wordt na de neutrale ronden gezamenlijk op de bel gestart. Op de donderdagavond stoppen we na de neutrale ronden met de A-Klasse voorin, daarachter de B-Klasse. Er wordt op de bel per klasse gestart. B-Klasse ongeveer 1 minuut nadat A-Klasse is vertrokken. In verband met het Mylaps systeem voor de start opstellen voor de onderbroken streepjeslijn.
 3. Op de donderdag rijden de klassen hun wedstrijd afzonderlijk. Wanneer tijdens de donderdag een klasse wordt ingehaald, dan houdt de lagere klasse de benen stil zodat er weer een gat ontstaat van circa 20 seconden. Renners die aansluiten bij het peloton dat hen inhaalt, komen niet in de uitslag.
 4. Jeugdleden kunnen alleen deelnemen op voorspraak van de jeugdtrainer en alleen op donderdagavond bij de B-klasse.
 5. Aspirant-leden en debutanten, doen niet aan de wedstrijd mee. Zij rijden mee als training en om ervaring op te doen met het rijden in een peloton. Zij starten achterin het peloton. Ze starten alleen op donderdag bij de B-klasse. Ervaren leden wordt verzocht deze deelnemers te coachen en waar mogelijk deze deelnemers van de nodige aanwijzingen te voorzien om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 6. Renners die door omstandigheden te laat komen en na de start aansluiten, mogen meetrainen, maar dienen zich niet met het wedstrijdverloop te bemoeien (Geen gaten dicht rijden/niet mee sprinten in eindsprint). Zij rijden niet mee voor het eindklassement.
 7. Bij pech krijgt men een of meer ronden vergoeding ter beoordeling van de wedstrijdleiding tot circa 10 minuten voor het einde van de wedstrijd.
 8. Renners (aspirant-leden en debutanten) en met het nummer niet of niet goed zichtbaar kunnen voor het einde uit de wedstrijd genomen worden. Zij doen niet mee aan de sprint.
 9. Renners op achterstand worden zo nodig in de laatste 3 ronden uit de wedstrijd genomen of sprinten eerder af. Renners(sters) met meer dan 3 ronden achterstand kunnen per direct uit de wedstrijd worden genomen in het kader van de veiligheid.
 10. Renners die gelost zijn, gefinisht zijn, pech hebben of uit koers gehaald zijn dienen goed rechts te houden, achter elkaar te rijden en bij het verlaten van het parcours goed achterom te kijken.
 11. Alleen renners die de inschrijfstaat afgetekend hebben en hun rugnummer goed zichtbaar dragen (links achter), met transponder deelnemen, en niet meer dan 3 ronden achterstand hebben kunnen geklasseerd worden.
 12. Op dinsdagavond is de volgende puntentelling van toepassing. Iedere deelnemer (die aan punt 14 voldoet) krijgt 3 punten, verder krijgen de eerste 12 renners per categorie/klasse (aflopend van 12 naar 1 punt, voor de klassering 1 naar nummer 12). Op donderdag worden de 1e 5 renners per Klasse geklasseerd. Respectievelijk 8, 7 aflopend naar 4 punten voor 1, 2 t/m 5 en eveneens 3 punten per starter. De winnaar krijgt 0,1 punt extra zodat in de klassementen zichtbaar wordt wie de meeste wedstrijden per competitie heeft gewonnen.
 13. Clubleden dienen in WV Eemland kleding te rijden in verband met verplichtingen jegens onze sponsors (Zie Kledingreglement WV Eemland.)
 14. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en organisatie dienen altijd direct opgevolgd te worden. Zie mede hiervoor onderstaand!
 15. Bij een valpartij wordt de wedstrijd onmiddellijk stilgelegd, totdat duidelijk is dat alle slachtoffers geholpen zijn.
 16. De wedstrijdleiding beslist daarna over een mogelijke herstart.
 17. De uitslagen worden op site gepubliceerd. Eventuele protesten dienen op dezelfde dag bij de wedstrijdleiding ingediend te worden.
 18. Voor zover deze reglementen daar niet in voorzien gelden de reglementen van de KNWU voor wegwedstrijden.
 19. De wedstrijdleiding en organisatie dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade aan deelnemers en derden, en aan hun eigendommen, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 20. Mededeling voor donderdagavond competitie Na neutrale ronde(n) gaat A-peloton van start B-peloton wacht voor de streepjes lijn B-peloton start 50 tot 60 seconden na de A’s op aangeven van de wedstrijdleiding. Als B-peloton of een kopgroep B’s worden ingehaald haken de B’s niet aan bij de A’s. A-renners die het peloton niet bijhouden en zich laten afzakken naar het B-peloton nemen daar achterin plaats en bemoeien zich niet met de B wedstrijd. Zij mogen als ze gedubbeld worden door het A-peloton daar weer bij aansluiten. De wedstrijd tijd gaat in na de neutrale ronde(n). B-Klasse 1 uur 15 minuten dan 3 ronden. A-Klasse 1 uur 30 minuten dan 3 ronden.
 21. Renners op achterstand of na een finish rijden direct rechts van de weg, achter elkaar en nemen de buitenbochten. Ter hoogte van de slagboom goed omkijken voor oversteek. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en organisatie dienen altijd direct opgevolgd te worden.
  [Versie 8-5-2024]