Met onze clubsponsoren zijn afspraken gemaakt over het dragen van de clubkleding. Houden clubleden (renners, trainers, begeleiders, bestuur) zich niet aan deze regels, dan kunnen sponsoren zich terugtrekken, wat de club in financiële problemen zou brengen!

  1. Ieder lid van de vereniging draagt verplicht de clubkleding bij trainingen en wedstrijden. Deelname aan trainingen en wedstrijden is niet mogelijk in andere club- en oude sponsorkleding of eigen kleding.

  2. Leden kunnen kleding kopen via de website.

  3. Bij schade of te kleine maatvoering kan de kleding niet worden geruild. U dient zelf voor vervanging te zorgen.

  4. De kleding wordt verstrekt als de betaling is ontvangen door de penningmeester van de club of contant is betaald aan de kledingcoördinator.

  5. Bij alle door de club georganiseerde wedstrijden en trainingen is verder het dragen van een helm verplicht.

  6. Bij overtreding van deze afspraken is het bestuur gemachtigd om sancties aan de clubleden op te leggen (bijvoorbeeld een startverbod voor wedstrijden of geen deelname aan training).