De toegenomen populariteit van het wielrennen heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een stijging van het aantal wielrenners dat op de spoedeisende hulp terecht is gekomen. In vijf jaar tijd is het aantal wielrenners dat op de spoedeisende hulp belandt, verdubbeld. Het nationaal expertisecentrum VeiligheidNL heeft dat op basis van dataonderzoek vastgesteld. In 2010 kwamen er circa 2.000 wielrenners op de spoedeisende hulp, in 2014 was dit aantal maar liefst gestegen tot 5.100.

Vooral mannen van veertig jaar en ouder belanden sneller op de spoedeisende hulp. Dit blijkt een kwetsbare leeftijdsgroep te zijn. Wanneer wielrenners van deze leeftijdscategorie onderuit gaan, gaat het vaak goed mis. Los van de leeftijd, zijn de klappen bij een val vaak hard. Er wordt namelijk vaak met een behoorlijke snelheid gereden. Een val kan dan tot ernstig letsel leiden. Er ontstaan bij een val vaak breuken, vooral van sleutelbenen, ribben en heupen. Ook inwendige bloedingen komen veel voor. In sommige situaties kan er zelfs hersenschade ontstaan.

Letselschade na een ongeval.

Het is zinvol om eens stil te staan bij de persoonlijke gevolgen die een dergelijk ongeval op iemands leven kunnen hebben. Wanneer als gevolg van een ongeval letselschade ontstaat kan plotseling je leven op zijn kop staan, vooral bij een ernstig ongeval. Wellicht wordt je overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe loopt dan alles thuis?

In bijna alle gevallen doet een ongeval iets met je emoties. De verwerking van het ongeval kan tijd vergen. Vaak lukt dat met hulp van familie en vrienden. Soms is deskundige hulp geboden.

Het gaat te ver om in dit artikel gedetailleerd in te gaan op alle mogelijke gevolgen. Wel is het goed om te constateren dat voor ieder slachtoffer de invulling van een letselschadetraject anders zal zijn, het is echt maatwerk. De gevolgen worden snel zichtbaar wanneer je stilstaat bij alle fysieke en mentale ongemakken die zijn ontstaan. Hierdoor ben je na een ongeval niet meer in staat of minder in staat om bepaalde activiteiten te verrichten. Een aantal gevolgen is bijvoorbeeld:

-niet meer fulltime kunnen werken

-geen promotie meer kunnen maken

-een studie niet meer kunnen volbrengen

-niet meer goed voor je kinderen kunnen zorgen

-hulp in de persoonlijke verzorging of het huishouden nodig hebben

Het zal duidelijk zijn dat de (financiële) gevolgen omvangrijk kunnen zijn. Indien zich een situatie voordoet met enig letsel van betekenis, is het eigenlijk altijd raadzaam om een beroep te doen op specialistische hulp. Professionele kennis is vereist, bijna altijd is een letselschade een ingewikkeld en langdurig proces. Bovendien kan het om veel geld gaan. Het is daarbij niet wenselijk om zonder de hulp van een deskundige rechtstreeks met een aansprakelijke verzekeraar in discussie te gaan. Er zijn namelijk altijd tegenstrijdige belangen.

Wat te doen na een verkeersongeval?

Na een verkeersongeval is het belangrijk om de volgende maatregelen te nemen:

Zorg dat je je zelf zo snel mogelijk in veiligheid brengt.
Indien de aard en ernst daartoe aanleiding geeft: bel 112
Ga niet in discussie met betrokken partijen.
Fotografeer zoveel mogelijk (plek ongeval, situatie, schade en verwondingen).
Noteer de gegevens van alle betrokken partijen.
Noteer de gegevens van eventuele getuigen.
Zorg dat je je na een ongeval altijd direct onder medische behandeling (huisarts/spoedeisende hulp) stelt (dit i.v.m. je recht op een eventuele schadevergoeding).

Kan je iemand aanspreken voor letselschade na een wielerongeval?

Het staat buiten discussie dat wielrennen een risicovolle sport is. Aangezien de gevolgen van een valpartij groot kunnen zijn, is het goed om op te merken dat er de nodige situaties zijn dat niet de wielrenner i.c. het slachtoffer, maar een ander aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade. Je kunt dan denken aan het plotseling oversteken van een onvoorzichtige voetganger of een dier. Ook een medewielrenner die je duwt of een organisator van een wedstrijd kan aansprakelijk worden gesteld vanwege een onveilige situatie.

Ongeval tussen een fietser en een gemotoriseerde

Een aparte situatie vormt het ongeval met een motorrijtuig. In Nederland hebben wij wetgeving waarbij ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ (voetgangers/fietsers) worden beschermd indien er een aanrijding plaatsvindt met een sterke verkeersdeelnemer (al het gemotoriseerde verkeer). In beginsel hebben alle ‘zwakke verkeersdeelnemers’ recht op een schadevergoeding van tenminste 50 % van de totale schade (ook al hebben ze zelf medeschuld aan het ontstaan van het ongeval). Kinderen onder de veertien jaar hebben zelfs altijd recht op vergoeding van hun gehele schade, ongeacht de toedracht van het ongeval.

Indien een van de hiervoor genoemde situaties zich voordoet en er is letsel ontstaan, dan is het aan te raden om altijd een bekwame letselschadedeskundige in te schakelen.

Ongeval met Letsel?

Ben je (als wielrenner) slachtoffer geworden van een ongeval en heb je daarbij letsel(schade) opgelopen? Wielrenvereniging Eemland en Letselschadebureau Kloppenburg willen ervoor zorgen dat in dergelijke situaties een beroep op professionele ondersteuning kan worden gedaan. Je kunt dan altijd contact opnemen met Letselschadebureau Kloppenburg. De contactgegevens staan onderaan dit artikel. Schroom daarom niet om advies te vragen, het is echt belangrijk!

Indien blijkt dat de schade op een partij kan worden verhaald, dan kan direct kosteloze professionele en persoonlijke begeleiding worden opgestart. Er zal vervolgens ruime aandacht zijn voor alle ontstane schadeposten (bijvoorbeeld kapotte fiets en kleding, verlies aan inkomsten, medische kosten, huishoudelijke hulp/verzorging etc.).

Letselschadebureau Kloppenburg

Basicweg 14 D

Postbus 423

3800 AK AMERSFOORT

T: 033 – 254 17 46

W: www.kloppenburgnli.nl