Lid worden

Lidmaatschap
Voor alle wielrenners van WV Eemland is een trainings- en wedstrijdprogramma samengesteld. Voor meer informatie verwijzen we naar het item categorieën.

Als lid van WV Eemland maak je niet alleen deel uit van een van de grotere wedstrijdverenigingen van Nederland, je profiteert ook van voordelen zoals:

*Bestelling van de (verplichte) clubkleding van onze kledingleverancier BioRacer (bestellen hier via onze webshop).
*Deelname aan trainingen;
*Deelname aan (trainings)wedstrijden (3x per week) op ons eigen clubparcours;
*Deelname aan (inter)nationaal wedstrijdprogramma gericht op groei en verbetering als wielrenner;
*Deelname aan KNWU wedstrijden.

Lid worden
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. De contributie (vastgesteld in de algemene ledenvergadering van november 2019) voor leden tot 15 jaar bedraagt € 85,00 per jaar en voor leden van 15 jaar en ouder € 130,00 per jaar. Bij onderstaand formulier wordt rekening gehouden met het aantal resterende maanden van het contributie jaar, je betaalt het eerste jaar dus alleen voor het aantal resterende maanden t/m december.

De contributie dient vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (dus uiterlijk 31 december) over te zijn gemaakt op Rabobank rekeningnummer: NL83 RABO 0123 0528 58 t.n.v. WV Eemland (o.v.v. je naam of factuurnummer) zodat de licenties voor de start van het nieuwe seizoen vrijgegeven kunnen worden. Alle leden ontvangen tijdig een digitale factuur voor het volgende contributiejaar of geven akkoord op automatische afschrijving.

René Leijen (Ledenadministratie@wveemland.nl) verzorgt de ledenadministratie. Aanmelden kan hieronder. Als je hebt aangemeld, dan neemt René even contact met je op voor de eerste hulp om wegwijs te worden binnen de club.

Beëindiging van het Lidmaatschap of overstap naar andere club
Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk 30 november voor het einde van het jaar, schriftelijk bij onze ledenadministratie. Ben je te laat met opzeggen, dan blijf je lid tot het einde van het opvolgende jaar en ben je dus contributie verschuldigd voor dat jaar. Het niet betalen van de contributie betekent niet dat het lidmaatschap is beëindigd. Heb je niet tijdig afgemeld dan geeft WV Eemland ook geen akkoord op overstap naar een andere wielerclub. Je licentie kan je dan alleen aanvragen bij akkoord van WV Eemland.

Hoe kun je lid worden?
Wil je ook lid worden van WV Eemland, dan vul je het online inschrijfformulier in:

  Na het invullen van je inschrijfformulier en je contributiebetaling krijg je een bevestigingsmail van de ledenadministratie en worden je naam- en adresgegevens ingevoerd bij de KNWU. Je ontvangt vervolgens een email van de KNWU met een toegangscode en een wachtwoord voor de KNWU-website (mijnKNWU.nl). Op de KNWU website staat uitgebreide informatie over soorten licenties, kosten en keuringen. Je bepaalt zelf welke licentie je vervolgens zelf aanvraagt bij de KNWU. WV Eemland ontvangt deze informatie nadien ook van de KNWU en zal akkoord geven voor verstrekking van de licentie als alle gegevens juist zijn en je contributie is betaald. Daarna ontvang je binnen 10 dagen van de KNWU rechtstreeks je licentie in je brievenbus.

  Licentie

  KNWU Licentie aanvragen hier

  Login met je persoonlijke codes en ga naar tab licenties. (Nieuwe leden kunnen hieronder meer informatie vinden). Na uw licentie keuze krijgt de ledenadministratie hiervan bericht. De licentie wordt vrijgegeven als de contributie voor 2022 is ontvangen door de penningmeester. Dit kan dit middels automatische incasso zoals in 2011 geïntroduceerd. U moet dan wel de machtiging ingestuurd hebben.

  Het machtigingsformulier vindt u hier.
  De contributie kunt u ook overmaken op rekeningnummer
  NL83 RABO 0123 0528 58

  Na betaling aan de club en KNWU wordt de licentie binnen circa 10 werkdagen aan u toegezonden door de KNWU.

  Buitenland.

  Indien u van plan bent in 2022 ook in het buitenland te koersen dan kunt u dit aanvragen bij de consul van het District Midden.
  Zie hiervoor de site www.knwumidden.nl  onder FAQ. Hiervoor dient u wel te beschikken over een voor 2022 geldige licentie. Dus eerst de bovenstaande stappen doorlopen!

  Handleiding voor het aanvragen van een licentie voor nieuwe leden

  1.  Wanneer iemand aan wedstrijden gaat deelnemen moet hij/zij zich eerst aanmelden bij een vereniging die aangesloten is bij de KNWU.
  2. Als je lid geworden ben bij een vereniging zal de ledenadministratie jou aanmelden bij de KNWU. De verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en verwerkt.
  3. Zodra het nieuwe lid is toegevoegd worden zijn/haar login codes automatisch verstuurd naar het opgegeven emailadres. Zorg er dus voor dat dit duidelijk op bovenstaand formulier staat!
  4. Wanneer je via e-mail de login codes hebt ontvangen kun je op de website www.knwu.nl je licentie gaan aanvragen. Ga naar “Mijn KNWU” en voer daar de toegangscode en het wachtwoord in dat je via de e-mail hebt ontvangen.
  5. Als je bent ingelogd kom je in het scherm Personalia, hier vind je alle persoonlijke gegevens. Kloppen deze gegevens niet, of zijn er wijzingen dan kun je dit zelf veranderen. Wij adviseren om in dit scherm het wachtwoord te veranderen.
   Tip: Maak de toegangscode en het wachtwoord hetzelfde, dit is makkelijker te onthouden.
  6. Om een licentie aan te vragen ga je boven in het scherm naar ‘mijn licenties’. Je klikt dan op de grijze balk, “nieuwe licentie aanvragen”. Lees de verklaring waarin je akkoord gaat met de voorwaarden aandachtig door, en klik onderaan de pagina op “ja, ik ga akkoord met bovenstaande verklaring”. Klik dan onderaan de pagina op “verder”.
  7. Je kunt nu een licentie kiezen. Op de link ”licentiekeuze 202?” vind je een document waarin aangegeven wordt met welke licentie je welke wedstrijden kunt rijden.
  8. Beantwoord de vragen van de medische screening.
  9. Kies nu voor welke discipline(s) je een licentie wilt, het kunnen er meerdere zijn.
  10. Kies nu voor je betaalwijze. Klik op “verder”, je kunt nu de gegevens controleren en eventueel veranderen. Klik op “verder”. De aanvraag wordt nu in behandeling genomen. Je krijgt een e-mail met daarin een overzicht van alle gegevens.
  11. Als aan alle verplichtingen naar de vereniging is voldaan wordt de licentie opgestuurd naar het thuisadres van het nieuwe lid. Het duurt ongeveer 3 – 4 weken voordat de licentie wordt opgestuurd.