Nieuwe voorzitter voor WV Eemland.

In haar zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft het bestuur BAS VAN DER PEET bereid gevonden deze functie te vervullen. Bas wordt officieel benoemd op de eerstkomende algemene ledenvergadering maar gaat nu al aan de slag. Met veel enthousiasme, zegt hij zelf. ‘Ik ben verheugd de club te mogen helpen om de continuïteit van de club te waarborgen. Het jaar 2020 was voor vele verenigingen een moeilijk jaar, ook 2021 zal zeker nog niet rimpelloos verlopen maar we hebben er veel zin in om van 2021 een mooi wedstrijdjaar te maken’.
Veel leden kennen Bas (50, uit Hooglanderveen) als vader van belofterenner Yoep en jeugdrenner Berend. ‘Ik hoop met mijn enthousiasme en drive bij te dragen aan de groei van de club’. Dat we binnenkort weer wedstrijden mogen rijden op de baan én de plannen in het project Eemland 2.0 zijn mooie vooruitzichten.
Het bestuur heet Bas van harte welkom en draagt hem dan ook graag voor op de eerstkomende algemene ledenvergadering. In de komende Eemland-krant, die halverwege mei verschijnt, kunnen de leden nader kennis maken met Bas.