Licentie Jeugd

Per 10-11-2016 kunnen op de site van de KNWU de licenties voor 2017 worden aangevraagd en betaald. Login met je persoonlijke codes en ga naar tab licenties. (Nieuwe leden kunnen hieronder meer informatie vinden). Na uw licentie keuze krijgt de ledenadministratie hiervan bericht. De licentie wordt vrijgegeven als de contributie voor 2017 is ontvangen door de penningmeester. Dit kan dit middels automatische incasso zoals in 2011 geïntroduceerd. U moet dan wel de machtiging ingestuurd hebben.

Het machtigingsformulier vindt u hier.
De contributie kunt u ook overmaken op rekeningnummer
NL83 RABO 0123 0528 58

Na betaling aan club en KNWU wordt de licentie binnen circa 10 werkdagen aan u toegezonden door de KNWU.

Buitenland.

Indien u van plan bent in 2017 ook in het buitenland te koersen dan kunt u dit aanvragen bij de consul van het District Midden.
Zie hiervoor de site www.knwumidden.nl  onder FAQ. Hiervoor dient u wel te beschikken over een voor 2017 geldige licentie. Dus eerst de bovenstaande stappen doorlopen!

Handleiding voor het aanvragen van een licentie voor nieuwe leden

 1.  Wanneer iemand aan wedstrijden gaat deelnemen moet hij/zij zich eerst aanmelden bij een vereniging die aangesloten is bij de KNWU.
 2. Als je lid geworden ben bij een vereniging zal de ledenadministratie jou aanmelden bij de KNWU. De verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en verwerkt.
 3. Zodra het nieuwe lid is toegevoegd worden zijn/haar login codes automatisch verstuurd naar het opgegeven emailadres. Zorg er dus voor dat dit duidelijk op bovenstaand formulier staat!
 4. Wanneer je via e-mail de login codes hebt ontvangen kun je op de website www.knwu.nl je licentie gaan aanvragen. Ga naar “Mijn KNWU” en voer daar de toegangscode en het wachtwoord in dat je via de e-mail hebt ontvangen.
 5. Als je bent ingelogd kom je in het scherm Personalia, hier vind je alle persoonlijke gegevens. Kloppen deze gegevens niet, of zijn er wijzingen dan kun je dit zelf veranderen. Wij adviseren om in dit scherm het wachtwoord te veranderen.
  Tip: Maak de toegangscode en het wachtwoord hetzelfde, dit is makkelijker te onthouden.
 6. Om een licentie aan te vragen ga je boven in het scherm naar ‘mijn licenties’. Je klikt dan op de grijze balk, “nieuwe licentie aanvragen”. Lees de verklaring waarin je akkoord gaat met de voorwaarden aandachtig door, en klik onderaan de pagina op “ja, ik ga akkoord met bovenstaande verklaring”. Klik dan onderaan de pagina op “verder”.
 7. Je kunt nu een licentie kiezen. Op de link ”licentiekeuze 201?” vind je een document waarin aangegeven wordt met welke licentie je welke wedstrijden kunt rijden.
 8. Beantwoord de vragen van de medische screening.
 9. Kies nu voor welke discipline(s) je een licentie wilt, het kunnen er meerdere zijn.
 10. Kies nu voor je betaalwijze. Klik op “verder”, je kunt nu de gegevens controleren en eventueel veranderen. Klik op “verder”. De aanvraag wordt nu in behandeling genomen. Je krijgt een e-mail met daarin een overzicht van alle gegevens.
 11. Als aan alle verplichtingen naar de vereniging is voldaan wordt de licentie opgestuurd naar het thuisadres van het nieuwe lid. Het duurt ongeveer 3 – 4 weken voordat de licentie wordt opgestuurd.